JELIBON – са желирани бонбони, които задоволяват вкуса на потребителите с разнообразието си от вкусове и форми. Jelibon се е превърнало в нарицателно име за цялата категория „Желирани бонбони“