Ние („Алта България “ ЕООД, дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, с единен идентификационен код (ЕИК) 040296468, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, Логистична база Транскапитал, бул. ”Ботевградско шосе” № 247, бл.4, ет.1) използваме бисквитки или подобни инструменти на нашата интернет страница, за да подобрим представянето й по време на използването й от Вас. Тази политика тълкува как правим това и какъв е Вашият избор по отношение на употреба на бисквитки.

Какво представляват бисквитките?

HTTP – бисквитка (HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome или друг подобен, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
Бисквитките се делят на два основни вида – постоянни и временни или още „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл за дълъг период от време на Вашия компютър или мобилно устройство. Дадена бисквитка остава във Вашето устройство за използване при следваща сесия, като тя (бисквитката) може да бъде междувременно изтрита. В случай че ползвате повече от един браузър, всеки от тях има отделно пространство за съхранение на бисквитки. Временните (сесийните) бисквитки се поставят временно във Вашето устройство, когато посещавате нашата интернет страница, а изчезват, когато затворите страницата.Тоест те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Бисквитките не касаят дадено лице, а комбинация от устройство и интернет браузър. В заключение, едно лице, което използва няколко браузъра и/или устройства, има отделен набор от бисквитки- комбинация устройство и браузър. От друга страна бисквитките не правят разлика между множество потребители, споделящи едно и също устройство и браузър, освен ако те нямат различни потребителски профили.
Компаниите използват бисквитки на интернет страниците си, за да подобрят използваемостта.

С каква цел използваме бисквитки?

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Те ни помагат да анализираме колко добре се представя нашата интернет страница, така че да можем да я подобрим.
Затова, можем да използваме неперсонализирана информация от сесийните бисквитки за цели на статистиката, както следва:

 • Определяне популярността на части на нашата интернет страница;
 • Наблюдение на употребата на интернет страницата ни (честота и време);
 • Предоставяне на информация, която е анонимна на трети страни, така че към Вас да бъде насочвана по-подходяща и интересна информация;
 • Администриране на страницата ни, за отстраняване на технически проблеми;
 • Следене интереса на потребителите към определен продукт или определени раздели или функционалности на страницата;
 • Определяне колко често Вие и други потребители посещавате нашата интернет страница и проявения интерес към продуктите ни;
 • Пълното подобрение на взаимодействието Ви с нашата интернет страница.

 

Какви данни събираме?

Използвайки нашата интернет страница, можем да съберем следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са строго необходими.Благодарение на тях интернет страницата може да изпълнява своите функции. Използват се, за да:

 • установим автентичността на потребителите, когато те използват интернет страницата, така че да
 • можем да им представим нашите продукти;
 • можем да изпълняваме нашите условия за ползване на интернет страницата;
 • поддържаме сигурността на тази страница

 

Сесийни бисквитки
Използваме сесийни бисквитки, например за целите на предоставяне на по-индивидуализирани предложения; за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашата интернет страница и други.
Сесийните бисквитки не могат да навредят на Вашите файлове и не влияят на устройството Ви или на начина на работата Ви.

Бисквитки на трети лица
Бисквитки на трети лица се поставят от други организации, които ние използваме за да ни предоставят различни услуги, например доставчици на услуги, включително доставчици на маркетинг услуги с цел предлагане на персонализирано съдържание, реклама и анализ на трафика. Това се случва чрез бисквитните и други интернет маркирания (“web beacons”) или посочване („тагване”) на пиксели. Таговете на пиксели и други интернет маркирания са малки графични изображения, разположени на отделни части от нашата интернет страница и ни позволяват да разберем дали сте извършили определено действие.

В тези случаи споделените бисквитки се ръководят от съответните трети лица и не се контролират от нас. По-долу са изброени услугите на трети лица, които използваме.Някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните интернет страници и да следвате инструкции, които са предоставени. Те използват различни бисквитки.