Контакти

Адрес

София. България, бул. „Ботевградско шосе“ 247, логистичен център Транскапитал

Телефон

+359 2 9515165

Факс

+359 2 954 0 444

E-mail

alta@altabg.com

Свържете се с нас

Съгласие

3 + 14 =