Внимателно подбираме продуктите в нашето портфолио за да подсигурим високо качество и удоволствие у всеки наш клиент!

alta
icon

Отворени позиции

Маркетинг специалист

Компанията търси да назначи служител на длъжност - Маркетингов специалист.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1.Съдейства и активно участва при подготовката на всички маркетингови дейности свързани с дейността на фирмата:
1.1.Участва в планирането, изготвянето и осъществяването на кампании в различни комуникационни канали
1.2.Изготвя презентации и брифове отнасящи се до нови продукти.
1.3.Активно участва при изготвяне на етикети, брошури и други.
1.4.Обновява маркетинговата информация по всички канали.
1.5.Поддържа информацията в уебсайта на компанията.
1.6.Координира дейността си с различни отдели в дружеството.

ИЗИСКВАНИЯ:

1.1.Бакалавър / магистърска степен по маркетинг, медии, комуникации/
1.2.Минимум две години опит в сферата на маркетинга.
1.3.Добри аналитични умения.
1.4.Добро владеене на английски език, както писмено, така и устно.

Моля, желаещите да кандидатстват да изпращат актуална снимка и автобиография.
Само кандидати отговарящи на изискванията ще бъдат поканени на интервю в офиса на адрес: София, бул. Ботевградско шосе 247, бизнес център Транскапитал, бизнес сграда 4, ет. 1
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

    Прикачи CV